Shantyfestival in Akkrum op 7 september 2019

De Akkrumer shantydag vindt ook nu weer plaats op de 1e zaterdag in september.
Vanaf 13.30 uur treden er weer 10 koren op.
Het gaat om de navolgende koren: Huisduinerkoor uit Huisduinen, Oosterstörm uit Groningen, Kapiteinskoor uit Zaandam, de Oostvaarders uit Almelo, HET ROER OM uit Barneveld, De Piipegaeltsje Sjongers uit Rottevalle, Top en Twelsjongers uit Oppenhuizen/Uitwellingerga, ’t Bollenhart uit Noordwijkerhout, Gin see to heigh uit Schiermonnikoog en natuurlijk de Kromme Knilles Sjongers uit Akkrum.
Er wordt opgetreden op 5 locaties, te weten: Leppehiem, nabij opticiën Van Slooten, tegenover eetcafé Kromme Knilles, nabij eetcafé De Cleef en tegenover hotel/restaurant Goerres.
Vanaf 17.00 uur zal op het Heechein, op de Tsjerkebleek, de slotmanifestatie plaatsvinden. Gezamenlijke optredens van 2 maal 5 koren.
De gezamenlijke optredens geschieden onder directie van de dirigenten Piet v.d. Broeck en Klaasje van Zwol.
Alle koren krijgen na afloop een captain’s dinner aangeboden