Wij gaan weer optreden: Op zaterdag 25 mei treden wij op tijdens de Dag van de Muziek in Den Helder, komt allen naar dit geweldige evenement. Verder kunnen wij nog bassen /baritons in ons koor gebruiken. Wilt u zingen? meld u dan aan via de button “Aanmonsteren”, of via de button “Contact”.

Ons 20-jarig bestaan en onze sponsoren

HET HUISDUINERKOOR BESTOND IN 2015 20 JAAR EN DIT HEBBEN WIJ GROOTS GEVIERD!!!!!

Ons jubileumconcert werd gehouden op zaterdag 7 november voor een volle zaal, in de nieuwe schouwburg De Kampanje.

Ons optreden werd opgeluisterd door twee bekende artiesten, nl: Astrid Nijgh en Jeroen Zijlstra en de avond werd wel erg gezellig afgesloten met een optreden van de BinnenBand.

We hebben lang gerepeteerd om hetgeen we hebben neergezet, voor elkaar te krijgen. Onze dirigent Cees Arends had een geweldig draaiboek gemaakt.
Voor de pauze was ons koor te zien op de kade van de haven. Wij waren dus ook als zodanig verkleed wat binnenin ons koor tot veel hilariteit heeft geleid!

Dit alles werd mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren die u hieronder aantreft (in willekeurige volgorde):